Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2015

"Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vás viedla k spáse. Vaša duša je nepokojná, pretože duch je slabý a unavený zo všetkých pozemských vecí. Vy, deti moje, modlite sa k Duchu Svätému, aby vás on premenil a naplnil svojou silou viery a nádeje, aby ste boli silní v tomto boji proti zlu. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. apríl 2015 (Mimoriadne)
2. máj 2015 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou