Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2012

"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Milé deti, nech sa vaše srdce otvorí Bohu tak, ako kvet teplu slnka. Som s vami a prihováram sa za vás všetkých. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. apríl 2012 (Mimoriadne)
2. máj 2012 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou