Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2012

"Drahé deti! Aj dnes vám chcem s radosťou dať svoje materinské požehnanie a pozvať vás k modlitbe. Nech sa vám modlitba stane potrebou, aby ste každý deň vzrastali vo svätosti. Milé deti, viac pracujte na svojom obrátení, lebo ste ďaleko. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
18. marec 2012 (Ročné)
2. apríl 2012 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou