Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2011

"Drahé deti! Moja modlitba je dnes za vás všetkých, ktorí žiadate milosť obrátenia. Klopete na dvere môjho srdca, avšak bez nádeje a modlitby, v hriechu a bez sviatosti zmierenia s Bohom. Zanechajte hriech a rozhodnite sa, milé deti, pre svätosť. Len tak vám môžem pomôcť a vypočuť vaše modlitby a žiadať príhovor pred Najvyšším. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. máj 2011 (Mimoriadne)
2. jún 2011 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou