Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. december 2010

"Drahé deti! Ja a môj Syn Ježiš vám dnes chceme dať hojnosť radosti i pokoja, aby sa každý z vás stal radostným nositeľom a svedkom pokoja a radosti v miestach, kde žijete. Milé deti, buďte požehnaním a buďte pokojom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. december 2010 (Mimoriadne)
2. január 2011 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou