Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 2. september 2010 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Som pri vás, pretože vám chcem pomôcť zvládať pokušenia, ktoré pred vás kladie tento čas očistenia. Deti moje, jedným z nich je neodpúšťať a neprosiť o odpustenie. Každý hriech zraňuje lásku a vzďaľuje vás od nej - a láska to je môj Syn! Preto, deti moje, ak chcete kráčať so mnou k pokoju Božej lásky, musíte sa naučiť odpúšťať a prosiť o odpustenie. Ďakujem vám. "
25. august 2010 (Mesačné)
25. september 2010 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou