Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2010

"Drahé deti! S veľkou radosťou aj dnes vás chcem znovu pozvať: modlite sa, modlite sa, modlite sa. Nech sa vám tento čas stane časom osobnej modlitby. Počas dňa si nájdite miesto, kde sa budete sústredene s radosťou modliť. Ľúbim vás a všetkých vás žehnám. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. august 2010 (Mimoriadne)
2. september 2010 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou