Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 2. máj 2010 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Dnes vás dobrý Otec prostredníctvom mňa pozýva, aby ste sa s dušou plnou lásky vydali na duchovnú púť. Drahé deti, buďte plní milosti, úprimne sa kajajte za svoje hriechy a túžte po dobre. Túžte aj v mene tých, ktorí nespoznali dokonalosť dobra. Tým budete Bohu milší. Ďakujem vám. "
25. apríl 2010 (Mesačné)
25. máj 2010 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou