Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 1. január 2010 - Mimoriadne posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja

"Drahé deti! Ďakujem vám. Vy ste moja nádej. Vy ste moja radosť. Pozývam vás, žite moje posolstvá s radosťou. "
Panna Mária sa modlila dlho s nami i za nás, požehnala nás. Prišla s mnohými anjelmi. Bola veľmi radostná.
25. december 2009 (Ročné)
2. január 2010 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou