Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 2. október 2009 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti, pri pohľade na vás mi srdce zviera bolesťou. Kam kráčate deti moje? Vari ste až natoľko uviazli v hriechu, že sa neviete zastaviť? Ospravedlňujete sa hriechom a podľa hriechu žijete. Pokľaknite pod kríž a pohliadnite na môjho Syna. On premohol hriech a zomrel, aby ste vy, deti moje, mohli žiť. Dovoľte mi, aby som vám pomohla nezomrieť ale naveky žiť s mojím Synom. Ďakujem! "
Panna Mária bola veľmi smutná.
25. september 2009 (Mesačné)
25. október 2009 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou