Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2009

"Drahé deti! Dnes vás znovu pozývam k obráteniu. Milé deti, nie ste dostatočne svätí a nevyžarujete svätosť druhým, preto modlite sa, modlite sa, modlite sa a pracujte na osobnom obrátení, aby ste boli pre iných znakom Božej lásky. Som s vami a vediem vás k večnosti, za ktorou by malo túžiť každé srdce. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. august 2009 (Mimoriadne)
2. september 2009 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou