Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 2. august 2009 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Prichádzam k vám, aby som vám materinskou láskou ukázala cestu, ktorou by ste mali ísť, aby ste boli čím viac podobní môjmu Synovi, a takto bližší a milší Bohu. Neodmietajte moju lásku. Nezriekajte sa spásy spasenia a večného života kvôli pominuteľnosti a márnivosti tohto života. Som s vami, aby som vás viedla a napomínala vás ako matka. Poďte so mnou! "
25. júl 2009 (Mesačné)
25. august 2009 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou