Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2009

"Drahé deti! Nech tento čas bude pre vás časom modlitby. Ďakujem vám, že ste odpovedali na moje pozvanie. "
2. júl 2009 (Mimoriadne)
2. august 2009 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou