Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2009 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Som tu medzi vami. Pozerám sa do vašich ranených a nepokojných sŕdc. Stratili ste sa, deti moje. Vaše rany spôsobené hriechom sa stávajú čoraz väčšie a väčšie a stále viac vás vzdaľujú od skutočnej pravdy. Hľadáte nádej a útechu na nesprávnych miestach, a ja vám ponúkam úprimnú pobožnosť, ktorá sa sýti láskou, obetou a pravdou. Dávam vám môjho Syna. "
25. február 2009 (Mesačné)
18. marec 2009 (Ročné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou