Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2008

"Drahé deti! V tomto čase, keď myslíte na telesný odpočinok, ja vás pozývam na obrátenie. Modlite sa a pracujte tak, aby vaše srdce túžilo po Bohu Stvoriteľovi, ktorý je skutočný odpočinok vašich duší a vašich tiel. Nech vám on zjaví svoju tvár a nech vám dá svoj pokoj. Som s vami a prihováram sa pred Bohom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. júl 2008 (Mimoriadne)
2. august 2008 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou