Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2008

"Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam, aby ste rástli v Božej láske ako kvet, ktorý cíti teplé lúče jari. Tak aj vy, milé deti, vzrastajte v Božej láske a prinášajte ju všetkým, ktorí sú ďaleko od Boha. Hľadajte Božiu vôľu a robte dobro tým, ktorých vám Boh postavil na vašu cestu a buďte svetlom a radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. apríl 2008 (Mimoriadne)
2. máj 2008 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou