Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 2. marec 2008 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Prosím vás, aby ste zvlášť v tomto pôstnom období odpovedali na božiu dobrotu, pretože On si vás vyvolil a poslal ma medzi vás. Očistite sa od hriechu a v Ježišovi, mojom Synovi, spoznajte zmiernu obetu za hriechy celého sveta. Nech bude On zmysel vášho života. Nech váš život bude služba božskej láske môjho Syna. Ďakujem vám. "
Panna Mária požehnala všetkých prítomných a všetky náboženské predmety. Znovu nás pozvala, aby sme sa modlili za našich pastierov.
25. február 2008 (Mesačné)
18. marec 2008 (Ročné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou