Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. február 2008

"Drahé deti! V tomto milostivom čase vás znovu pozývam k modlitbe a odriekaniu. Nech je váš deň pretkaný malými vrúcnymi modlitbami za všetkých, ktorí nespoznali Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. február 2008 (Mimoriadne)
2. marec 2008 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou