Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 2. september 2007 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! V tejto dobe božích znakov, nebojte sa, pretože ja som s vami. Veľká božia láska ma posiela k vám, aby som vás viedla ku spáse. Dajte mi svoje jednoduché srdcia očistené pôstom a modlitbou. Iba v jednoduchosti vašich sŕdc je vaša spása. Ja budem s vami a budem vás milovať. Ďakujem vám. "
Panna Mária nás požehnala i všetky náboženské predmety.
25. august 2007 (Mesačné)
25. september 2007 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou