Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2006

"Drahé deti! V tomto čase nemyslite iba na telesný oddych, avšak, milé deti, využite čas i pre dušu. Nech k vám v tichosti hovorí Duch Svätý a dovoľte mu, aby vás obrátil a menil. Som s vami a pred Bohom sa prihováram za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. jún 2006 (Mesačné)
25. august 2006 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou