Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2006

"Drahé deti! Aj dnes vás vyzývam, aby ste mali viac viery vo mňa a v môjho Syna. On zvíťazil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním a pozýva vás, aby ste cezo mňa boli časťou jeho radosti. Vy nevidíte Boha, milé deti, avšak keď sa modlíte, pocítite jeho blízkosť. Som s vami a pred Bohom sa prihováram za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. marec 2006 (Mesačné)
25. máj 2006 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou