Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2005

"Drahé deti! Dnes vám ďakujem za každú obetu, ktorú ste priniesli na moje úmysly. Pozývam vás, milé deti, aby ste boli mojimi apoštolmi pokoja a lásky vo svojich rodinách a vo svete. Modlite sa, aby vás Duch Svätý osvietil a viedol po ceste svätosti. Som s vami a všetkým vás žehnám svojim materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Komentár k posolstvu

25. máj 2005 (Mesačné)
25. jún 2005 (Ročné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou