Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2005

"Drahé deti! Znovu vás pozývam, aby ste v pokore prežívali moje posolstvá. Zvlášť ich dosvedčujte teraz, keď sa blížime k výročiu mojich zjavení. Milé deti, buďte znamením pre tých, ktorí sú ďaleko od Boha a jeho lásky. Som s vami a všetkých vám žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Komentár k posolstvu

25. apríl 2005 (Mesačné)
25. jún 2005 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou