Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 2. december 2004 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane

"Drahé deti! Potrebujem vás. Pozývam vás a žiadam vašu pomoc. Zmierte sa so sebou, s Bohom a so svojimi blížnymi. Vtedy mi pomôžete. Venujte sa neveriacim. Utierajte slzy z mojej tváre. "
25. november 2004 (Mesačné)
25. december 2004 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou