Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2004

"Drahé deti! Všetkých vás pozývam k obráteniu srdca. Rozhodnite sa ako v prvých dňoch môjho príchodu sem na úplnú premenu svojho života. Tak budete mať silu, milé deti, kľaknúť si a otvoriť si pred Bohom svoje srdcia. Boh bude počuť vaše modlitby a vyslyší ich. Prihováram sa pred Bohom za každého z vás. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. júl 2004 (Mesačné)
25. september 2004 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou