Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2004

"Drahé deti! Aj dnes vás povzbudzujem, aby ste sa zasvätili môjmu srdcu a Srdcu môjho Syna Ježiša. Len tak budete každý deň viac mojimi a budete sa čoraz viac povzbudzovať navzájom k svätosti. Takto radosť ovládne vaše srdcia a stanete sa nositeľmi pokoja a lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. apríl 2004 (Mesačné)
25. jún 2004 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou