Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2003

"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Milé deti, modlite sa, kým sa vám modlitba nestane radosťou. Len tak každý z vás objaví pokoj v srdci a vaša duša sa uspokojí. Pocítite potrebu dosvedčovať druhým lásku, ktorú cítite vo svojom srdci a živote. Som s vami a prihováram sa za vás pred Bohom za vás všetkých. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. jún 2003 (Mesačné)
25. august 2003 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou