Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 2003

"Drahé deti! Aj dnes vás s veľkou radosťou pozývam prežívať moje posolstvá. Som s vami a ďakujem vám, že ste uviedli do života to, čo vám hovorím. Pozývam vás, aby ste obnovili s novým oduševnením a ešte väčšou radosťou moje posolstvá. Nech sa modlitba stane vašou každodennou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. máj 2003 (Mesačné)
25. júl 2003 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou