Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. máj 2003

"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Obnovte svoju osobnú modlitbu, a zvláštnym spôsobom proste Ducha Svätého, aby vám pomohol modliť sa srdcom. Prihováram sa za vás všetkých, milé deti, a všetkých vás pozývam k obráteniu. Ak sa vy obrátite, aj všetci okolo vás sa obnovia a modlitba sa im stane radosťou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. apríl 2003 (Mesačné)
25. jún 2003 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou