Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Orędzia z Medziugorje » Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. wrzesień 2008r. » Zdecydujcie się na pokój - Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. wrzesień 2008r.


 

Orędzie iz Medziugorje, 25. wrzesień 2008r.

Drogie dzieci! Niech wasze życie będzie ciągłym wybieraniem pokoju. Z radością nieście pokój i nie zapominajcie, że żyjecie w czasie łaski, w którym Bóg poprzez moją obecność daje wam wielkie łaski. Dziatki, nie zamykajcie się, ale wykorzystajcie ten czas i proście o dar pokoju i miłości w waszym życiu, byście stali się świadkami dla innych. Błogosławię was matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Nasze życie wypełnione jest ustawicznym podejmowaniem decyzji. Zawsze musimy dokonywać jakiś wyborów. Jedni decydują się na to inni na tamto. Ciągle musimy wybierać. Matka Boża wzywa nas w ostatnim orędziu, by nasze życie było ciągłym wybieraniem pokoju. Zdecydować się na pokój, to znaczy zdecydować się na Chrystusa: «On bowiem jest naszym pokojem» (Ef 2, 14) pisze św. Paweł w liście do Efezjan. Jezus przynosi pokój prawdziwy, a nie powierzchowny, fałszywy pokój, o którym mówią ludzie. Ten pokój uzyskuje się poprzez walkę z pokusami, ale opanowuje on ludzkie serce i przemienia od środka. Jezus mówi: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!» (J 14, 27). Jezus przyszedł na ziemię, by zburzyć mur wrogości i niepokoju, panujący pomiędzy człowiekiem i Bogiem i zaprowadzić Królestwo miłości, radości i pokoju. Pokój, który daje nam Jezus nie jest nieobecnością wrogości czy wojen, ale jest to synowska, pełna pokoju relacja z Bogiem. Pokój, przynoszony przez Jezusa jest pokojem, który dotyka i przemienia ludzkie serca, odmienia świat.

Wszystkie orędzia, które przez tych dwadzieścia osiem lat otrzymujemy od Matki Bożej przepełnione są pokorą, miłością i pokojem. Trzeciego dnia objawień, gdy wizjonerzy schodzili z Góry Objawień Matka Boża objawiła się Mariji Pavlović i powiedziała: „Pokój, pokój, pokój i tylko pokój. Pokój musi zapanować pomiędzy człowiekiem i Bogiem, ale i pomiędzy ludźmi!” Matka Boża w Medziugorju przedstawiła się jako Królowa Pokoju. Każdego z nas wzywa, abyśmy z radością nieśli pokój, bo żyjemy w czasie łaski. Te 28 lat jest czasem łaski, bo Matka Boża jest szczególnie blisko nas. Świadczą o tym miliony pielgrzymów, którzy odnaleźli tu sens życia i pokój ducha.

Matka Boża wzywa nas również do dawania świadectwa. Każdy z nas powinien stać się świadkiem. Wiara daje nam siłę byśmy dawali świadectwo o Jezusie. Bowiem dzięki świadectwu Najświętszej Maryi Panny, apostołów i męczenników Kościoła pierwotnego przyjęliśmy dziedzictwo wiary w Boga w Trójcy Jedynego.

«Świadkowie, którzy poprzedzili nas w drodze do Królestwa, szczególnie ci, których Kościół uznaje za "świętych", uczestniczą w żywej tradycji modlitwy przez wzór swojego życia, przez pozostawione przez nich pisma oraz przez swoją modlitwę dzisiaj. Kontemplują oni Boga, wychwalają Go i nieustannie opiekują się tymi, których pozostawili na ziemi. Wchodząc "do radości" swego Nauczyciela, zostali " postawieni nad wieloma". Wstawiennictwo jest ich najwyższą służbą zamysłowi Bożemu. Możemy i powinniśmy modlić się do nich, aby wstawiali się za nami i za całym światem.» (KKK 2683)

Dlatego wszyscy, którzy pragną naśladować Jezusa i walczyć o prawdę muszą wiedzieć, że napotkają na przeciwności. Istnieje tylko jedna droga do zwycięstwa, a jest nią naśladowanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, bowiem jedynie w tej sposób stajemy się orężem pokoju jak mówił św. Franciszek z Asyżu. Niech nam w tym pomoże błogosławieństwo Matki, którego udzieliła nam Matka Boża Królowa Pokoju.

o. Danko Perutina, OFM
Medziugorje, 26 września 2008 r.


Dla porównanii z innou językovou verzijou

 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]