Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. listopad 1996r.

Drogie dzieci! Dziś ponownie wzywam was do modlitwy, abyście przez modlitwę, post i małe ofiary przygotowali się na przyjście Jezusa. Niech ten czas, drogie dzieci, będzie dla was czasem łaski. Wykorzystujcie każdy moment i czyńcie dobro, gdyż tylko w ten sposób odczujecie w swoich sercach narodzenie Jezusa. Jeśli dacie przykład własnym życiem i staniecie się znakami miłości Bożej, radość ogarnie ludzkie serca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
25. październik 1996 (Miesięczne)
25. grudzień 1996 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou