Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 1996r. - Coroczne objawienie Matki Bożej Ivance

Objawienie, trwające siedem minut Ivanka miała w swoim domu rodzinnym. Po objawieniu Ivanka powiedziała, że było to jedno z jej najpiękniejszych objawień. Po czym powiedziała, że Matka Boża dziękuje nam za modlitwy i miłość i pragnie by każdy nasz dzień był przepleciony modlitwą i miłością. Na końcu wezwała do modlitwy za tych, których opanował diabeł.
25. czerwiec 1996 (Miesięczne)
25. lipiec 1996 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou