Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 1991r.

Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się!
25. wrzesień 1991 (Miesięczne)
25. listopad 1991 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou