Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. październik 1990r.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was do szczególnej modlitwy oraz składania ofiar i dobrych uczynków dla pokoju w świecie. Szatan jest mocny i ze wszystkich sił chce zniszczyć pokój pochodzący od Boga. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się ze Mną w szczególny sposób o pokój. Jestem z wami, pragnę wam pomóc swoimi modlitwami i poprowadzić drogą pokoju. Daję wam matczyne błogosławieństwo. Nie zapominajcie żyć według orędzi pokoju. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
25. wrzesień 1990 (Miesięczne)
25. listopad 1990 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou