Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. czerwiec 1989r. - 8 rocznica objawień

Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich, byście żyli orędziami, które dawałam wam przez minionych osiem lat. Ten czas jest czasem łaski i pragnę, moje dzieci, by łaska Boża była wielka dla każdego z was. Błogosławię was i kocham szczególną miłością. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
25. maj 1989 (Miesięczne)
25. lipiec 1989 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou