Język 

Orędzie iz Medziugorje, 25. styczeń 1989r.

Drogie dzieci! Dziś wzywam was na drogę świętości. Módlcie się, abyście pojęli piękno i wielkość tej drogi, na której Bóg objawia się wam w szczególny sposób. Módlcie się, byście mogli być otwarci na wszystko, co Bóg czyni za waszym pośrednictwem i byście umieli w waszym życiu dziękować Mu i radować się ze wszystkiego, co czyni poprzez każdego z was. Błogosławię was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
25. grudzień 1988 (Miesięczne)
25. luty 1989 (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou