Język 

Orędzie iz Medziugorje, 18. wrzesień 1986r.

Drogie dzieci! Dziś także dziękuję wam za wszystko, co uczyniliście w tych dniach dla Mnie. Szczególnie, drogie dzieci, dziękuję w imię Jezusa za ofiary złożone w zeszłym tygodniu. Drogie dzieci, zapominacie, że pragnę z waszej strony ofiary, by wam pomóc i odpędzić od was szatana. Dlatego ponownie was wzywam, byście ze szczególną czcią wobec Boga składali Mu ofiary. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
11. wrzesień 1986 (Tygodniowe)
25. wrzesień 1986 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou