Język 

Orędzie iz Medziugorje, 11. wrzesień 1986r.

Drogie dzieci! W tych dniach, podczas których wielbicie z radością krzyż, pragnę, by i dla was wasz krzyż był radością. Zwłaszcza, drogie dzieci, módlcie się, byście mogli przyjąć ból i cierpienie z miłością, jak uczynił to Jezus. Jedynie w ten sposób mogę z radością udzielić wam miłości i uzdrowienia, jeśli mi Jezus pozwoli. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
4. wrzesień 1986 (Tygodniowe)
18. wrzesień 1986 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou