Język 

Orędzie iz Medziugorje, 21. sierpień 1986r.

Drogie dzieci! Dziękuję wam za miłość, którą mi okazujecie. Wiecie, drogie dzieci, że kocham was bezmiernie i że dzień w dzień proszę Pana, by pomógł wam pojąć miłość, którą wam okazuję. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
14. sierpień 1986 (Tygodniowe)
28. sierpień 1986 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou