Język 

Orędzie iz Medziugorje, 24. lipiec 1986r.

Drogie dzieci! Cieszę się z powodu was wszystkich, którzy jesteście w drodze do świętości i proszę was, pomóżcie swoim świadectwem tym, którzy nie potrafią żyć święcie. Dlatego, drogie dzieci, niechaj wasza rodzina będzie miejscem, gdzie się rodzi świętość. Pomóżcie wszystkim, żeby żyli w świętości, a przede wszystkim waszej własnej rodzinie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
17. lipiec 1986 (Tygodniowe)
31. lipiec 1986 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou