Język 

Orędzie iz Medziugorje, 17. lipiec 1986r.

Drogie dzieci! Dzisiaj was wzywam, żebyście pomyśleli, dlaczego jestem tak długo z wami. Ja jestem Pośredniczką pomiędzy Bogiem a wami. Dlatego, drogie dzieci, pragnę was wezwać, żebyście z miłością przyjmowali to wszystko, czego Bóg od was żąda. Dlatego, drogie dzieci, w swej pokorze wypełniajcie wszystkie przesłania, które wam daję. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
10. lipiec 1986 (Tygodniowe)
24. lipiec 1986 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou