Język 

Orędzie iz Medziugorje, 10. lipiec 1986r.

Drogie dzieci! Dzisiaj was wzywam do świętości. Bez świętości nie możecie żyć. Dlatego miłością zwyciężycie każdy grzech i miłością pokonacie wszystkie trudności, które napotykacie. Drogie dzieci, proszę was, żebyście mieli w sobie miłość. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
3. lipiec 1986 (Tygodniowe)
17. lipiec 1986 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou