Język 

Orędzie iz Medziugorje, 6. luty 1986r.

Drogie dzieci! Ta parafia, którą wybrałam, jest szczególna i różni się od pozostałych. I Ja daję wielkie łaski tym, którzy się modlą sercem. Drogie dzieci, przekazuję orędzia najpierw mieszkańcom parafii, a dopiero potem wszystkim pozostałym. Najpierw wy musicie przyjąć orędzia, a potem inni. Wy będziecie odpowiadać przede Mną i moim Synem Jezusem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
30. styczeń 1986 (Tygodniowe)
13. luty 1986 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou