Język 

Orędzie iz Medziugorje, 11. lipiec 1985r.

Drogie dzieci! Kocham tę parafię i swoim płaszczem ochraniam ją przed wszelką działalnością szatana. Módlcie się, by szatan odstąpił od parafii. W ten sposób możecie posłyszeć każde wezwanie Boga i odpowiedzieć swoim życiem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
4. lipiec 1985 (Tygodniowe)
18. lipiec 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou