Język 

Orędzie iz Medziugorje, 4. lipiec 1985r.

Drogie dzieci! Dziękuję wam za każdą ofiarę, którą ponieśliście. I teraz chcę was nakłonić, byście każdą ofiarę ponosili z miłością. Pragnę, byście wy bezradni, zaczęli pomagać z ufnością, a Pan będzie wam wówczas dawał w zaufaniu. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
28. czerwiec 1985 (Tygodniowe)
11. lipiec 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou