Język 

Orędzie iz Medziugorje, 23. maj 1985r.

Drogie dzieci! W tych dniach usilnie was wzywam, byście otworzyli serca Duchowi Świętemu. Szczególnie teraz Duch Święty oddziałuje na was. Otwórzcie serca i ofiarujcie swe życie Jezusowi, by On wpływał na wasze serca i umocnił was w wierze. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
16. maj 1985 (Tygodniowe)
30. maj 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou