Język 

Orędzie iz Medziugorje, 16. maj 1985r.

Drogie dzieci! Wzywam was do aktywniejszej modlitwy i uczestnictwa we Mszy świętej. Pragnę, by Msza była przeżyciem Boga. Pragnę szczególnie powiedzieć młodym: bądźcie otwarci na Ducha Świętego, gdyż Bóg chce was przygarnąć do siebie w tych dniach, w których działa szatan! Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
9. maj 1985 (Tygodniowe)
23. maj 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou