Język 

Orędzie iz Medziugorje, 11. kwiecień 1985r.

Drogie dzieci! Dzisiaj chcę powiedzieć wszystkim w parafii, by modlili się w szczególny sposób o oświecenie przez Ducha Świętego. Od dzisiaj Bóg pragnie parafię doświadczyć w szczególny sposób, by mógł ją umacniać w wierze. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
5. kwiecień 1985 (Tygodniowe)
18. kwiecień 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou