Język 

Orędzie iz Medziugorje, 4. kwiecień 1985r. - - Wielki Czwartek

Drogie dzieci! Dziękuję wam, że zaczęliście coraz bardziej myśleć o chwale Bożej w swoich sercach. Dzisiaj jest dzień, kiedy chciałam przestać dawać wam przesłania, ponieważ niektórzy nie przyjęli Mnie. Parafia zrobiła jednak postępy i pragnę wam przekazywać posłania tak jak nigdy przedtem w historii od początku świata. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
28. marzec 1985 (Tygodniowe)
5. kwiecień 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou