Język 

Orędzie iz Medziugorje, 7. luty 1985r.

Drogie dzieci! W tych dniach szatan w szczególny sposób uzewnętrznia się w tej parafii. Módlcie się, drogie dzieci, by spełniły się Boże plany i by każdy czyn szatana zakończył się chwałą Bożą. Ja pozostałam tak długo, by wspomóc was w pokusach. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
31. styczeń 1985 (Tygodniowe)
14. luty 1985 (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou